onsdag, 25 of november of 2020

SRS-talet sänks 2020

SRS-tabellerna för 2020 har nu publicerats. Glädjande för de som seglar SRS med nepparen så har SRS-talet sänkts till 0.857 från 0.861. Visserligen skulle det behövas en större sänkning för att få rättvisa gentemot t.ex. IF och 606 men det är i alla fall ett steg i rätt riktning. Båtdatabladet för nepparen finns här Båtdatablad 2020. Länk till fullständiga SRS-tabellen finns här.