tisdag, 21 of maj of 2024

Neptunkryssarförbundet

Neptunkryssarförbundet är ett ideellt klassförbund anslutet till Svenska Seglarförbundet.

Förbundet skall i enlighet med sina stadgar verka för popularisering av Neptunkryssaren, bevara den som en god och billig entypsbåt, fastställa och kontrollera byggnads och klassregler samt verka för en aktiv kappsegling i klassen.

Neptunkryssarförbundet arrangerar tillsammans med klubbar i landet mästerskapsseglingar liksom andra regattor.

Den första Neptunkryssaren byggdes 1938 och båttypen produceras alltjämt. Neptunkryssarförbundet arbetar för att på bästa sätt både hjälpa till med bevarandet av träbåtarna som att verka för en fortsatt nyproduktion. Neptunkryssarförbundet har instiftat ett stipendium vilket skall ekonomiskt stödja de som renoverar sin träneppare. För de som önskar kan även råd och tips om skötsel och renovering fås.

Det finns idag två omgångar formar för plastneptunkryssare. Bägge är i Neptunkryssarförbundets ägo och den äldre, som finns i Uppsala, kan lånas för självbyggnation. Den nyare formen finns hos Segmo Plast AB utanför Uppsala  som bygger nya neptunkryssare på beställning, se närmare information på deras hemsida.

För att popularisera Neptunkryssaren och på så sätt värna om klassens styrka bedriver Neptunkryssarförbundet aktiv PR-verksamhet. Bland annat ställer förbundet ofta ut en båt på Allt för sjön mässan i Älvsjö.

Att Neptunkryssaren är möjlig att traila bakom en vanlig personbil och med ett vanligt B-körkort är en av anledningarna till dess starka representation på kappseglingsbanorna.

Neptunkryssarförbundets stadgar finner du här Stadgar Neptunkryssarförbundet 2017

Här finns information om hur förbundet hanterar dina personuppgifter enligt GDPR GDPR Neptunkryssarförbundet