lördag, 22 of juni of 2024

Boken om Neptunkryssaren

Neptunkryssarförbundets jubileumsbok ”Neptunkryssaren – Segelsport under sjuttio år”, skildrar båtens tillkomst och klassens historia under tiden 1938 – 2008. Boken är på 160 sidor varav 40 sidor + omslag i färg. Författare är Leif Bodinson och Niclas Skärlund.

Här nedan finns en berättelse om hur boken kom till (ur Nepparnytt).

Tillkomsten av boken

Boken är i princip slutsåld men några enstaka exemplar kan möjligen finnas att köpa från Neptunkryssarförbundet. Maila i så fall önskemål att köpa boken till info@neptunkryssare.se.  Annars finns hela boken att ladda ner som pdf nedan. Observera att upphovsrätten till boken tillhör författarna och Neptunkryssarförbundet. Citera gärna men ange källan!

Nepparboken framsida

Nepparboken innehåll

Nepparboken förord

Nepparboken sid 1 – 58

Nepparboken sid 59 – 137

Nepparboken sid 138 – 152

Nepparboken baksida