tisdag, 21 of maj of 2024

Renoveringsstipendium

För att stimulera renovering av Neptunkryssare i trä har Neptunkryssarförbundet instiftat en renoveringsfond ur vilken medlemmar i Neptunkryssarförbundet kan ansöka om stipendier.

Ett stipendium delas ut om båten genomgått åtgärder som går utanför en vanlig vårrustning och på så sätt räddar båten från förgängelsen eller förlänger dess liv.

Ett krav för att ett stipendium skall delas ut är arbetet är genomfört enligt gällande klass- och byggregler samt dokumenterat i ord och bild. Dokumentationen är menad att användas som artiklar i förbundets tidning till hjälp för andra träbåtsägare