onsdag, 22 of september of 2021

Regler & Ritningar

Klassregler med ritningar 2019

Byggbestämmelser 2019

Checklista mätpunkter

Linjeritning

Ritning träbåt

Kölparti träbåt

Ritning plastbåt