tisdag, 25 of juni of 2019

Kontaktpersoner

Ordförande
Nils Virving
nils.virving@hotmail.com
070-671 29 52
Backtimjegränd 27
16573 Hässelby

Kassör/hemsideredaktör
Göran Haglund
haglund.goran@telia.com
070-594 72 55

Nepparnyttredaktör
Leif Bodinson
leif.bodinson@telia.com
08-715 43 71

Kontaktperson för nya medlemmar
Kjell Gustafson
neptunkryssare@telia.com
070-543 34 36

Tekniska kommittén
Mikael Sääf
micke.saaf@gmail.com
0704-13 32 75

Kontaktperson för Medelpadsflottiljen
Christer Östman
trickson@bredband.net
070-445 74 64

Båtar till salu
Kjell Gustafson
neptunkryssare@telia.com
070-543 34 36

Webmaster
Niklas Åhlander
niklas_ahlander@yahoo.se