tisdag, 15 of oktober of 2019

Länkar

Förbund                                                    Klassförbund
Svenska Seglarförbundet                           IF-båtsförbundet
Upplands Seglarförbund                            Safirförbundet
Stockholms Seglarförbund                        Skärgårdskryssarförbundet
Svenska Isseglarförbundet                        
Mälarbåtsförbundet                           
Rival 22 förbundet
2-kronaförbundet

Klubbar

Upsala Segel Sällskap                                  
Ekolns Segelklubb                                         
Stockholms Segelsällskap                          Svenska Kryssarklubben                                         

Tidningar Segelmakare
                  Nextsalis
Segling       Gransegel
Båtnytt          Delfinsegel
Båtliv  Northsails                                 

Tillbehör       
                                         Övrigt
Hjertmans båttilbehör                        SMHI väder
Ronstan                                              BLUR Svensk segling & kappsegling                
Harken                                                  Skota                                                                          
Benn’s rigg och båttilbehör                   Neppare på Facebook
Seldén Mast
Lewmar
Watski
Marlow ropes