tisdag, 15 of oktober of 2019

Bli medlem

Neptunkryssarförbundet finns för alla som är intresserade av Neptunkryssaren. Som medlem får man bland annat förbundets tidning Nepparnytt tre gånger årligen. Medlemsavgiften är 200 kr/ år och för båtägare tillkommer en så kallad båtavgift om 100 kr/ år. Om du vill bli medlem i Neptunkryssarförbundet så kontakta oss på neptunkryssare@telia.com. Ange ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Är du båtägare så ange även båtens nummer, namn samt hemmahamn.

Kontakta Neptunkryssarförbundet om medlemskap!

Medlemsavgift 200 kr
Båtavgift 100 kr
Plusgironummer 27 08 91-5

Kontaktperson:
Kjell Gustafson
e-post: neptunkryssare@telia.com
070-543 34 36