tisdag, 23 of juli of 2024

Semesterseglaren

De flesta Neptunkryssare används inte till kappsegling utan till tursegling. I större eller mindre utsträckning används även de kappseglande Neptunkryssarna till denna seglingsform.

I dag ses Neptunkryssaren som en liten båt och i hamnarna möts man ofta av frågor huruvida man verkligen kan bo i den. Självklart kan båtens utrymmen inte jämföras med en modern trettiofotbåts, men jämför man istället med de packningsmöjligheter en havskajak eller en vandringsryggsäck, båda med idag ökande popularitet, kan erbjuda framstår Neptunkryssaren som ett kryssningsfartyg. Allt beror således på referensramarna.

Komforten och de olika praktiska lösningarna är jämförbara med de flesta så kallade småbåtars, även de modernas. Man skall självklart inte sticka under stol med att semestersegling utöver dagsegling med en Neptunkryssare kräver en del planering och förberedelser och väl ute i skärgården både tålamod och ordningssinne.Då båtarna är byggda under en lång tidsrymd och utrustade på skiftande vis är lösningarna många för hur man semestrar i en Neptunkryssare. För att ge en bild följer här en kort beskrivning av några varianter.

De anvisningar Neptunkryssarens beställare (Einar Palme) hade till konstruktören om Neptunkryssarens utformning gav flera fördelar vid tursegling. Det ringa djupgåendet och de långa överhängen gör att man kommer in i vikar och intill klippor som få andra båttyper. De rymliga ändskeppen, i vilka Einar Palme förvarade sina målarattiraljer, rymmer allt en besättning på två till tre personer behöver.

Sittbrunnen är dock det utrymme i vilket man lever ombord. Här finns pentryt, antingen fast i en kommod i sittbrunnens förkant eller stuvat under däck för matlagning på akterdäck och här intages sedan måltiden. Disken löses med fördel på akterdäck och det är nära till rent sköljvatten. De flesta båtarna har ett sittbrunnskapell för att inte låta sig begränsas av vårt ibland nyckfulla sommarväder. Få har el i båten. Istället används fotogen eller gasollampor och dito värmare. Kylfunktionen löses med hjälp av kylväska och kölsvin.

De undrande frågorna till trots är Neptunkryssaren en mycket bra semesterseglare. Mycket av tiden ombord spenderas i sittbrunnen, men vad skall man med en stor salong till när man befinner sig skärgården?