tisdag, 21 of maj of 2024

Historik

År 1938 beställde konstnären Einar Palme en mindre segelbåt av ingenjören och båtkonstruktören Lage Eklund. Riktlinjerna konstruktören fick var att båten skulle vara lättseglad och möjlig att manövreras av en person. Den skulle vara grundgående så att man kunde segla in och förtöja i grunda skärgårdsvikar. Den skulle även ha tillräckliga utrymmen i ändskeppen för förvaring av dukar, stafflier och färdiga målningar. Resultatet blev Neptunkryssaren, en båt med vackra linjer och goda seglingsegenskaper.

Det första exemplaret sjösattes 1938. Båttypen fick snart fäste, framför allt i Gävle och Uppsala pga. SK Surfing och Uppsala SS vilka redan 1939-40 byggde två Neptunkryssare vardera att använda som lottbåtar. På hösten 1940 fanns åtta båtar byggda och en del licenser på framtida byggen var sålda. Då väcktes tanken på en stödorganisation för båten. Denna organisations syften var förutom att stödja byggandet fler båtar och utveckla en entypsklass också att hjälpa till med att lätta upp de svårigheter som fanns under krigsåren som med att få fram bl.a. mahogny, köl och segelmaterial. Denna sammanslutning blev Neptunkryssarklubben som senare bytte namn till Neptunkryssarförbundet.

Neptunkryssaren blev snart en populär segelbåt i kappseglingssammanhang. År 1942 genomfördes den första regattan om Neptunkryssarpokalen, en kappsegling som blev ett inofficiellt svenskt mästerskap. Neptunkryssarpokalen har sedan dess genomförts årligen. Den senaste Neptunkryssarpokalen, nummer åtta, sattes upp 2008.

År 1944 fick Neptunkryssaren SM-status och ytterligare ett steg togs mot att bli en etablerad klass. Ett stort antal mästare har krönts sedan dess och fortfarande samlar mästerskapen fält på 25-35 båtar ( 48 stycken 1994).

Fram till och med 60-talet byggdes cirka 190 båtar i furu. Därefter byggdes tjugotalet mahognybåtar. Den hitintills sista träbåten byggdes 1974. 1975 tog Neptunkryssarförbundet fram formar för en Neptunkryssare i plast. Tanken var att trä och plastbåtarna skulle tävla på lika villkor och plastbåten dimensionerades så att vikt och balansförhållanden skulle bli så lika med träbåtarnas som möjligt. Resultatet blev lyckat och över femtio plastbåtar har byggts sedan dess, den senaste 2020. Neptunkryssaren har därmed tillverkats under nio decennier.

Här finns ett utdrag ur tidningen Segel och Motor från 1938 där den nya konstruktionen presenteras. Den har då ännu inte fått namnet Neptunkryssare. Ur Segel och Motor 1938 nr 6 och Ur Segel och Motor 1938 nr 6_sid 2.

Konstnären Einar Palme besökte Södra Neptunkryssarflottiljen i november 1977 och berättade om båtens tillkomst och om sina seglingar med nr 1 Aprés Vous. Hans berättelse spelades in och här finns en utskrift av denna Einar Palme och Neptunkryssaren