fredag, 9 of juni of 2023

Renoveringstips

Här finns lite renoveringstips som i huvudsak har hämtat från tidigare nummer av Nepparnytt.

Renovering Regina 183 webb

Nåtlimning

Renovering likränna trämast

Dödträ m m

Förstärkning fördäck plastneppare

Renovering 159 del 1 ur NN nr 3 2010

Renovering av 159 del 2 ur NN nr 1 2011

Ett plastbåtsbygge är väl knappast att klassa som en renovering men här följer en beskrivning av bygget av 268 ”Sjöfröken II” 1998-1999.

Plastbåtsbygge1_NN_4_1998

Plastbåtsbygge2_NN_2_1999

Plastbåtsbygge3+Rullfock_NN_1_2000

Från Peter Thomassen i Holland har vi fått en mycket fin beskrivning av hans (pågående) renovering av nr 50 ”Maggan”. Rapporten är på engelska och innehåller många bilder. Här är den Report GB

Och här finns slutapporten om hela renoveringen av Maggan. Är på holländska men det mesta förstår man och den innehåller liksom den första rapporten många bilder och ritningar. Verslag NL  NYTT