lördag, 22 of juni of 2024

Renoveringstips

Här finns lite renoveringstips som i huvudsak har hämtat från tidigare nummer av Nepparnytt.

Renovering Regina 183 webb från hemsidan 2022

Nåtlimning nr 189 2004 från Nepparnytt 2004

Nåtlimning av nr 39 Tonita från Nepparnytt 2009

Renovering likränna trämast nr 39 Tonita från Nepparnytt 2010

Dödträ m m nr 4 från Nepparnytt 2004

Nytt dödträ nr 111 2001 ur Nepparnytt 2001

Träbåtsida 2005 ur Nepparnytt 2005

Renovering 159 del 1 ur NN nr 3 2010

Renovering av 159 del 2 ur NN nr 1 2011

Renoveriing av 200 Doppingen del 1

Renoveriing av 200 Doppingen del 2

Renoveriing av 200 Doppingen del 2 bilder

Renovering nr 201 Pärlan del 1

Renovering nr 201 Pärlan del 2

Renovering nr 201 Pärlan del 3

Renovering nr 201 Pärlan del 3 bilder

Renovering nr 201 Pärlan del 4

Vantinfästning 2005 från Nepparnytt 2005

Backstagsarrangemang 2005 från Nepparnytt 2005

Förstärkning fördäck plastneppare från Nepparnytt 2011

Förlucksbyte plastbåt 2014

Ett plastbåtsbygge är väl knappast att klassa som en renovering men här följer en beskrivning av bygget av 268 ”Sjöfröken II” 1998-1999.

Plastbåtsbygge1_NN_4_1998

Plastbåtsbygge2_NN_2_1999

Plastbåtsbygge3+Rullfock_NN_1_2000

Bygget av neptunkryssare 268

Från Peter Thomassen i Holland har vi fått en mycket fin beskrivning av hans (pågående) renovering av nr 50 ”Maggan”. Rapporten är på engelska och innehåller många bilder. Här är den Report GB

Och här finns slutapporten om hela renoveringen av Maggan. Är på holländska men det mesta förstår man och den innehåller liksom den första rapporten många bilder och ritningar. Verslag NL  NYTT