tisdag, 23 of juli of 2024

Bemanning i montern Allt för Sjön

Bemanningsläget i montern för Allt för Sjön (där förbundet har både en väggmonter och den nybyggda 276 Maria S utställda) ser bra ut men än återstår en del pass att fylla. Av bifogade fil Bemannat Neppare 2023-02-21 framgår vilka pass som ännu saknar bemanning. Det är också väldigt bra (och roligt) om vi står fler i montern på t.ex. helgerna när det är mycket folk. Så om du vill stå i montern på mässan så kontakta mässgeneralen Kjell Gustafson på kjell@neptunkryssare.se.