lördag, 22 of juni of 2024

Nepparna dominerade stort på Stadshusregattan

I helgen seglades Stadshusregattan på Riddarfjärden i Stockholm. Seglingarna arrangerades med anledning av 100-årsdagen av Stadshusets invigning och den regatta som då hölls på Riddarfjärden. Nepparna var största klass och dominerade stort både i den Öppna klassen och totalt (räknat enligt SRS). Se en närmare redogörelse i bifogade rapport från vår Nepparnyttsredaktör Leif Bodinson Nepparna visade klassen på Stadshusregattan. Fotograf är (om inget annat anges) Kjell Gustafson.