tisdag, 23 of juli of 2024

Rapport från Neptunkryssarförbundets Åboresa

I mitten på januari så besökte ett antal medlemmar i förbundet Åbo Båtvarf och marinmuseet i Åbo, Forum Marinum. En rapport från resan och besöken finns här Besök på Åbo Bårvarf och Forum Marinum i Åbo_web.

 

Foton: Björn Karjel och Kjell Gustafson