tisdag, 21 of maj of 2024

Oförändrat SRS-tal 2024

Nepparens SRS-tal är oförändrat jämfört med 2023 om man inte får för sig att segla med fler än två ombord – då höjs SRS-talet med en tusendel om man seglar med undanvindssegel. SRS-talet 2024 med spinnaker är 0,840 och utan spinnaker 0,813 .  Den ”rabatten” i SRS-talet med undanvindssegel på 0,001 för shorthandssegling som togs bort till 2023 har av någon outgrundlig anledning återinförts 2024 vilket ju verkar totalt ologiskt eftersom vi ju i princip alltid seglar ”shorthanded.” Men vill man krångla till det för sig och trängas tre eller fler i sittbrunnen så får man alltså finna sig i att segla med ett högre SRS-tal på 0,841.

Länk till Seglarförförbundets fullständiga SRS-tabell för enskrovsbåtar 2024 finns här och båtdatabladet 2024 för nepparen finns här Båtdatablad 2024