onsdag, 21 of april of 2021

Plastneppare säljes

Neptunkryssare nr 225 är till salu – se annons under Köp&Sälj ovan.


Sänkt SRS-tal 2021

Nepparens SRS-tal har sänkt 2021. Det nya SRS-talet med spinnaker är 0,853 (0,857 år 2020) och utan spinnaker 0,827 (0,831). Vi också fått ett lägre SRS-tal för shorthandssegling som är på 0,852 (0,857) med spinnaker medan det utan spinnaker är samma som ordinarie 0,827 (0,831). Med tanke på att vi ju alltid seglar på två personer – alltså shorthand – så kan ju detta se lite märkligt ut med på direkt fråga till Seglarförbundet avseende detta har följande svar erhållits:

”Det i klassregeln som däremot uttryckligen inte gäller under SRS kappsegling, alltså undantaget, är besättningsvikt och besättningsstorlek.

Du kan alltså segla din neppare i SRS kappseglingar med fler än två ombord om du önskar, förutom vid shorthandsegling då det gäller max två personer (eller ensam om seglingsföreskrifterna säger så förstås). Därav skillnad på SRS talen.”

Så om inte någon föredrar att segla neppare med 3 eller fler personer ombord vid SRS-segling (vilket ju knappast är en fördel vare sig vikt-eller utrymmesmässigt) så blir det i normalfallet shorthandsmätetalet på 0,852 som gäller.

Länk till Seglarförförbundets fullständiga SRS-tabell för enskrovsbåtar finns här och båtdatabladet 2021 för nepparen finns här Båtdatablad 2021_Neptunkryssare.

 


Kallelse till digitalt årsmöte den 17 mars

Årets årsmöte kommer som tidigare aviserats att hållas digitalt. Vi träffas i cyberrymden onsdagen den 17 mars kl. 19.00. Kallelse till årsmötet finns här Kallelse Årsmöte 2021. Observera att föranmälan till mötet måste ske senast söndagen den 14 mars.


Nepparnytt nr 1 2021 nu i brevlådorna

Årets första nummer av Nepparnytt (den 47:e årgången vilket innebär att vi nu är uppe i ca 175 nummer sedan starten 1975) har nu kommit i brevlådorna hos medlemmarna i Neptunkryssarförbundet. Är du ännu inte medlem så skicka ett mail till vår medlemsansvarige Kjell Gustafson på kjell@neptunkryssare.se.

I det här numret finns bl.a. information om kommande seglingar, knep och knåp, en hel del historia och båtregistret!

Äldre nummer av Nepparnytt finns att läsa som pdf:er och återfinns ovan under NepparNytt.


Digitala möten den 17 februari och 17 mars

Reservera följande två datum i din agenda, onsdagen 17 februari (allmänt medlemsmöte) och onsdagen 17 mars 2021 (årsmöte)  

Neptunkryssarförbundet kallar till en digital medlemsträff 17 februari kl.19.00 för att diskutera om det som berör vårt gemensamma intresse – Neptunkryssaren. Det kan till exempelvara båtvård, renovering av såväl träneppare som platsneppare, snack om segl och trim, önskemål om eventuella blivande träffar och aktiviteter, m.m.

Vill du deltaga så maila till  leif.bodinson@telia.com  senast söndagen den 14 februari, märk mailet med  Mötesträff 17 februari , så skickar han ut länk till  mötet. Man ansluter via  Microsoft Teams.

Vi hade förstås önskat att vi kunnat träffas ”live” med det är inte möjligt nu under pandemin så vi testar att träffas digitalt i stället.

Även årsmötet onsdagen den 17 mars  kl. 19.00 kommer också att bli digitalt på samma sätt.  Formella inbjudan kommer senare här på hemsidan och i nästa nummer av Nepparnytt. Tillvägagångssättet är det samma, skicka anmälan till  leif.bodinson@telia.com  senast den 14 mars  märk mailet med  Årsmöte 17 mars.