måndag, 1 of mars of 2021

Kallelse till digitalt årsmöte den 17 mars

Årets årsmöte kommer som tidigare aviserats att hållas digitalt. Vi träffas i cyberrymden onsdagen den 17 mars kl. 19.00. Kallelse till årsmötet finns här Kallelse Årsmöte 2021. Observera att föranmälan till mötet måste ske senast söndagen den 14 mars.


Nepparnytt nr 1 2021 nu i brevlådorna

Årets första nummer av Nepparnytt (den 47:e årgången vilket innebär att vi nu är uppe i ca 175 nummer sedan starten 1975) har nu kommit i brevlådorna hos medlemmarna i Neptunkryssarförbundet. Är du ännu inte medlem så skicka ett mail till vår medlemsansvarige Kjell Gustafson på kjell@neptunkryssare.se.

I det här numret finns bl.a. information om kommande seglingar, knep och knåp, en hel del historia och båtregistret!

Äldre nummer av Nepparnytt finns att läsa som pdf:er och återfinns ovan under NepparNytt.


Digitala möten den 17 februari och 17 mars

Reservera följande två datum i din agenda, onsdagen 17 februari (allmänt medlemsmöte) och onsdagen 17 mars 2021 (årsmöte)  

Neptunkryssarförbundet kallar till en digital medlemsträff 17 februari kl.19.00 för att diskutera om det som berör vårt gemensamma intresse – Neptunkryssaren. Det kan till exempelvara båtvård, renovering av såväl träneppare som platsneppare, snack om segl och trim, önskemål om eventuella blivande träffar och aktiviteter, m.m.

Vill du deltaga så maila till  leif.bodinson@telia.com  senast söndagen den 14 februari, märk mailet med  Mötesträff 17 februari , så skickar han ut länk till  mötet. Man ansluter via  Microsoft Teams.

Vi hade förstås önskat att vi kunnat träffas ”live” med det är inte möjligt nu under pandemin så vi testar att träffas digitalt i stället.

Även årsmötet onsdagen den 17 mars  kl. 19.00 kommer också att bli digitalt på samma sätt.  Formella inbjudan kommer senare här på hemsidan och i nästa nummer av Nepparnytt. Tillvägagångssättet är det samma, skicka anmälan till  leif.bodinson@telia.com  senast den 14 mars  märk mailet med  Årsmöte 17 mars.

 


Träneppare

Intresset för Neppare i trä har ökat på senare tid (bl.a. finns det ett antal medlemmar som har både en träneppare och en plastneppare). Neptunkryssarförbundet tycker naturligtvis att är väldigt glädjande med det ökande intresset för det levande kulturarv som utgörs av de ca 200 Neptunkryssare som byggts i trä. Förbundet stöttar också  träbåtsägare genom studiebesök på träbåtsvarv, tips och råd om renovering, utdelning av renoveringsstipendier m.m. (läs gärna mer om renoveringsstipendier ovan under fliken Förbundet). Den som är intresserad av att köpa (eller sälja) en träbåt kan gärna kontakta förbundets träbåtsansvarige Kjell Gustafson på kjell@neptunkryssare.se. för information.

Träneppare vid SM i Uppsala 2004. Foto: Anders Hjelmblad


Kappseglingsprogrammet 2021

Kappseglingsprogrammet för 2021 för de seglingar som ingår i Neptunkryssarcupen finns nu under rubriken Kappsegling ovan men även här:

 

SM Ekoln, Uppsala 20-22 augusti Upsala Segelsällskap
Neptunkryssarpokalen Hudiksvall 29-30 maj Hudiksvalls Segelsportsällskap
Uppsala USS-Regattan 19-20 juni Upsala Segelsällskap
Sundsvall Vindhemsregattan 7-8 augusti Sundsvalls Segelsällskap
Uppsala Ekolnregattan 14-15 augusti Ekolns Segelklubb
Stockholm HöstRasta 18-19 september Stockholms Segelsällskap