söndag, 29 of maj of 2022

Lotteri vid Neptunkryssarpokalen

Vår tidigare ordförande och idéspruta Lennart Runemo har tagit initiativ till ett lotteri vid Neptunkryssarpokalen i Hudiksvall 28-29 maj. Lennart har skänkt 10 prenumerationer av den nya tidningen båtklassiker (nr 1, 2 och 3 2022) att lottas ut. Alla deltagare liksom alla funktionärer kommer att få varsin lott där dragning av vinnare kommer att ske vid prisutdelningen bland  närvarande deltagare och funktionärer.  En recension av Båtklassiker finns i senaste numret av Nepparnytt (2022 nr 1) och även här Båtklassiker.

Glöm inte heller möjligheten att söka transportbidrag för den som haft längsta resan till Neptunkryssarpokalen och SM (se närmare information längre ner på hemsidan).

Så anmäl dig till Neptunkryssarpokalen så fort som möjligt på Sailarena (senast 22 maj, efteranmälan till högre avgift till 27 maj).


SRS-tal 2022

Nepparens SRS-tal har sänkt 2022. Det nya SRS-talet med spinnaker är 0,845 (0,853 år 2021) och utan spinnaker 0,817 (0,827). Vi också fått ett lägre SRS-tal för shorthandssegling som är på 0,844 (0,852) med spinnaker medan det utan spinnaker är samma som ordinarie 0,817 (0,827). Med tanke på att vi ju alltid seglar på två personer – alltså shorthand – så kan ju detta se lite märkligt ut med på direkt fråga till Seglarförbundet avseende detta har följande svar erhållits:

”Det i klassregeln som däremot uttryckligen inte gäller under SRS kappsegling, alltså undantaget, är besättningsvikt och besättningsstorlek.

Du kan alltså segla din neppare i SRS kappseglingar med fler än två ombord om du önskar, förutom vid shorthandsegling då det gäller max två personer (eller ensam om seglingsföreskrifterna säger så förstås). Därav skillnad på SRS talen.”

Så om inte någon föredrar att segla neppare med 3 eller fler personer ombord vid SRS-segling (vilket ju knappast är en fördel vare sig vikt-eller utrymmesmässigt) så blir det i normalfallet shorthandsmätetalet på 0,844 som gäller.

Länk till Seglarförförbundets fullständiga SRS-tabell för enskrovsbåtar finns här och båtdatabladet 2022 för nepparen finns här Båtdatablad 2022


Neptunkryssare nr 8 säljes

Se annons under Köp&Sälj ovan!


Seglare minns den 23 mars

Nästa Seglare Minns äger rum onsdagen den 23 mars kl. 17.30. Se närmare info i inbjudan Inbjudan Seglare minns 48 220323


Båtklassiker – Tidskrift för Nordisk Båtkultur

En ny tidning för alla älskare av klassiska båtar har kommit. Båtklassiker – Tidskrift för Nordisk Båtkultur. Den ges ut av den ideella föreningen Båtkultur och i bifogade fil kan ni läsa mer om det fullmatade premiärnumret! Båtklassiker