lördag, 17 of november of 2018

Plastneppare för kappsegling

Nu finns en fullt kappseglingsutrustad plastneppare till försäljning. Se annons under Köp&Sälj.