tisdag, 19 of februari of 2019

Årsmötet

 

Årsmötet avhölls lördagen den 25 november 2017 i närvaro av ett femtontal medlemmar. Inga större sensationer inträffade utan tidigare styrelsen omvaldes för ytterligare en period. Förslaget till nya stadgar klubbades också igenom med några små ändringar jämfört med det förslag som tidigare publicerats här på hemsidan och i Nepparnytt. Så fort dessa ändringar är införda kommer de nya stadgarna att läggas ut på hemsidan. Några jättestora förändringar är det inte tal om utan i huvudsak rör det sig om en omstrukturering av de tidigare stadgarna.

En nyhet är dock att verksamhetsåret läggs om till kalenderår vilket innebär att det nu innevarande verksamhetsåret kommer att omfattad tiden 2017-09-01–2018-12-31. Detta kommer i sin tur att innebära att det inte blir något årsmöte 2018 utan nästa årsmöte kommer att bli i februari eller mars 2019.

En annan nyhet är att vi lagt till i stadgarna att förbundets ändamål också är att verka för aktiv kappsegling i klassen.

Ändamålen med förbundets verksamhet är nu alltså enligt 2 § att

  • verka för en popularisering av Neptunkryssaren,
  • bevara Neptunkryssaren som en god och billig entypsbåt,
  • fastställa byggnads-, mätnings- och utrustningsbestämmelser samt se till att dessa noga följs och
  • verka för aktiv kappsegling i klassen

Årsmötet avslutades med att Neptunkryssarcupens rorsmans- respektive gastpris delades ut till Staffan Eklund och Erik Mattsson och att priset till en god kappseglare delades ut till Magnus och Tobias Gustafsson (se bilder nedan).

  

Staffan Eklund med rorsmanspriset                                Staffan med gastpriset han tog emot för Eriks Mattssons räkning

       

Magnus Gustafsson med priset för en god kappseglare    TK:s ordförande Micke Sääf var som vanligt prisutdelare

som han fick tillsammans med sonen Tobias