lördag, 15 of december of 2018

Neppare på Seglarförbundets hemsida

Svenska Seglarförbundet har tagit in en rapport om Neppar-SM och Neptunkryssarpokalen på sin hemsida. Se länk http://www.svensksegling.se/Nyheter/Startsidesnyheter/2018Q3/FarochsonGustafssonSM-vinnareiNeptunkryssare/ eller läs som pdf här SM på SSF hemsida.