onsdag, 19 of februari of 2020

Kallelse till Neptunkryssarförbundets årsmöte 2019

Neptunkryssarförbundets årsmöte 2019 äger rum den 9 mars i samband med båtmässan Allt för Sjön i Älvsjö. Mötet börjar kl. 13.00 i lokal M 13. Notera att inträde måste lösas till mässan för att kunna närvara (om du inte står i förbundets monter den dagen och fått ett utställarkort). Se närmare information i bifogade kallelse Kallelse årsmöte 2019