fredag, 6 of december of 2019

Nya trailers

Plåt-Roffe Erixon meddelar att han kommer att bygga nya trailers i år. Beställ senast i mars. Närmare info lämnas av Roffe på tel 070-712 20 45.