onsdag, 25 of november of 2020

275 klar för leverans till Tyskland

Från Nicanders Båtvarv har vi fått lite bilder på hur den nybyggda 275 – som kommer att heta Alminjo – lastas på sin trailer för senare transport till Tyskland. De båda ägarna -Florian Lex och Wolfgang Zelinka – kan pga. coronasituationen inte själva komma upp och hämta henne som tänkt var utan hon kommer att levereras genom ett transportföretag i nästa vecka. Florian och Wolfgang är också nyblivna medlemmar i Neptunkryssarförbundet och vi önskar dem alla lycka med sin nya båt.