lördag, 17 of november of 2018

Nya Neptunkryssaren

När jag röjde i pappershögarna hemma så hittade jag ett gammalt nummer av den numera saligen avsomnade båttidningen Båt för Alla. I nummer 3 1979 finns en fyra sidor lång artikel om Nya Neptunkryssaren – Klassiker i plast. För text och foto i artikeln svarar jag själv, Valter Saaristu och Lars Ljunggren. Förutom att vi fick göra reklam för Nepparen på fyra sidor i färg så fick vi faktiskt också betalt för jobbet. Hela 1 500 kr (mycket på den tiden) som vi skänkte till Neptunkryssarförbundet. Här finns artikeln som också finns inlagd under Båten – Media om Nepparen ovan. Nepparartikel 1979. /Göran Haglund