fredag, 6 of december of 2019

Dags för medlemsavgiften

Vid årsmötet i lördags bestämdes att medlemsavgiften även fortsättningsvis ska vara 200 kr per år och båtavgiften 100 kr per år. Så betala din medlemsavgift (och i förekommande fall – båtavgift) till plusgirokonto 27 08 91-5 så snart som möjligt och senast den 31 mars. Skriv namn och ev. båtnr som avsändare. Om du ändrat adress, telefon eller mailadress så meddela förbundet detta på neptunkryssare@telia.com.