tisdag, 21 of maj of 2024

Dags för medlems- och båtavgift

Vid årsmötet den 9 mars bestämdes att medlemsavgift och båtavgift i Neptunkryssarförbundet ska vara oförändrade dvs. medlemsavgift 250 kr per år och båtavgift 100 kr per år. Med anledning av de kraftigt höjda portokostnaderna för distribution av Nepparnytt bestämde vi också att den som vill stödja vår verksamhet ytterligare kan betala en frivillig avgift på 25 kr (eller gärna mer).

Så betala din medlemsavgift (och i förekommande fall – båtavgift och frivillig avgift) till plusgirokonto 27 08 91-5 eller swisha till 123 207 93 74 så snart som möjligt, helst innan den 15 april.

Skriv namn och ev. båtnummer som avsändare. Om du ändrat adress, telefon eller mailadress så meddela förbundet detta på kjell@neptunkryssare.se.