lördag, 20 of oktober of 2018

Årsmötet

Årsmötet kommer att hållas den 25 november kl. 14.00 i SSK:s klubbhus Sigridsberg i Stockholm. Kallelse med föredragningslista m.m. kommer senare här på hemsidan och i nästa nummer av Nepparnytt.