lördag, 17 of november of 2018

Årsmöte lördagen den 25 november kl. 14.00

Se kallelse nedan (klicka på kallelsen för större text).

En av de viktigaste punkterna vid årsmötet är förslaget till revidering av stadgarna. Dessa har publicerats i senaste numret av Nepparnytt men finns också här Stadgar 2017. Från Lennart Runemo har inkommit synpunkter på stadgeförslaget som finns här Runemo stadgar okt 2017. Om någon annan medlem har synpunkter på förslaget till nya stadgar så skicka dessa till neptunkryssare@telia.com så lägger vi ut dem här för att få ett så bra underlag för diskussionerna om stadgarna vid årsmötet.