tisdag, 19 of februari of 2019

Nepparförbundet sponsrar nya deltagare i Saltsjöbadsregattan

Neptunkryssarförbundet kommer att sponsra alla nya deltagare i Saltsjöbadsregattan 26 – 27 maj med 500 kr som bidrag till anmälningsavgiften. Se vidare information här Neptunkryssare Saltjsöbadsregattan