fredag, 3 of december of 2021

SM-reportage

Bifogat finns ett reportage från SM som i allt väsentligt bygger på texten som finns på Seglarförbundets hemsida men som kompletterats med en massa bilder SM för Neptunkryssare 2021