söndag, 29 of maj of 2022

Ny neptunkryssare beställd från Nicanders

En ny neptunkryssare har beställts från Nicanders i Lysekil. Beställaren är svensk och båten kommer att levereras våren 2022. Vill du också har en ny neptunkryssare? Kontaktuppgifter till Nicanders finns nederst i högra spalten (Nya Neptunkryssare). Det går också att få information via ordförande Nils Virving (kontaktuppgifter finns ovan under Förbundet/Kontaktpersoner).

Senast levererade neptunkryssaren nr 275