söndag, 29 of maj of 2022

SRS-tal 2022

Nepparens SRS-tal har sänkt 2022. Det nya SRS-talet med spinnaker är 0,845 (0,853 år 2021) och utan spinnaker 0,817 (0,827). Vi också fått ett lägre SRS-tal för shorthandssegling som är på 0,844 (0,852) med spinnaker medan det utan spinnaker är samma som ordinarie 0,817 (0,827). Med tanke på att vi ju alltid seglar på två personer – alltså shorthand – så kan ju detta se lite märkligt ut med på direkt fråga till Seglarförbundet avseende detta har följande svar erhållits:

”Det i klassregeln som däremot uttryckligen inte gäller under SRS kappsegling, alltså undantaget, är besättningsvikt och besättningsstorlek.

Du kan alltså segla din neppare i SRS kappseglingar med fler än två ombord om du önskar, förutom vid shorthandsegling då det gäller max två personer (eller ensam om seglingsföreskrifterna säger så förstås). Därav skillnad på SRS talen.”

Så om inte någon föredrar att segla neppare med 3 eller fler personer ombord vid SRS-segling (vilket ju knappast är en fördel vare sig vikt-eller utrymmesmässigt) så blir det i normalfallet shorthandsmätetalet på 0,844 som gäller.

Länk till Seglarförförbundets fullständiga SRS-tabell för enskrovsbåtar finns här och båtdatabladet 2022 för nepparen finns här Båtdatablad 2022