måndag, 28 of november of 2022

Princess Svanevit sjösatt

Idag sjösattes världens längsta 12:a – Princess Svanevit – efter 19 år på land och efter en renovering som hittills uppgått till 22 000 arbetstimmar. Tre nepparseglare har var och en på sitt sätt bidragit till att hon nu kunnat sjösättas. Vad de gjort framgår av bifogade rapport från sjösättningen Sjösättningen av R 12 Princess Svanevit.